turan turan

robotik cerrahi

robotik diz protezi

diz protezi

ortopedi ve travmatoloji
fizik tedavi ve rehabilitasyon
fizik tedavi fizik tedavi robotik cerrahi robotik cerrahi


Pediatric Rehabilitation

CEREBRAL PALSY REHABILITATION


HYDROCEPHALUS REHABILITATION


SPINA BIFIDA REHABILITATION


MOVEMENT DISORDERS REHABILITATION

MYOPATHY REHABILITATION


POLYNEUROPATHY REHABILITATION


BRACHIAL PALSY REHABILITATION


ORTHOPEDIC REHABILITATION


tt
Physical Therapy & Rehabilitation
Orthopedics and Traumatology

MAKE AN APPOINTMENT

Copyright 2021 | Yıldırım TuranTuran