turan turan

robotik cerrahi

robotik diz protezi

diz protezi

ortopedi ve travmatoloji
fizik tedavi ve rehabilitasyon
fizik tedavi fizik tedavi robotik cerrahi robotik cerrahi


Neurological Rehabilitation

STROKE (HEMIPLEGIA) REHABILITATION


SPINAL CORD INJURY REHABILITATION


TRAUMATIC BRAIN INJURY REHABILITATION


POLYNEUROPATHY REHABILITATION

PARKINSON’S DISEASE REHABILITATION


MULTIPLE SCLEROSIS REHABILITATION


MOVEMENT DISORDERS REHABILITATION


BALANCE AND VESTIBULAR DISORDERS


tt
Physical Therapy & Rehabilitation
Orthopedics and Traumatology

MAKE AN APPOINTMENT

Copyright 2021 | Yıldırım TuranTuran